VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4335

Title: Užstatytos aplinkos daugiakriterės neuroanalizės metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas
Other Titles: Development of a multiple criteria neuroa-nalysis method and intelligent decision-support system for built environment
Authors: Skirmantas, Darius
Issue Date: 27-Jul-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Skirmantas, D. 2022. Užstatytos aplinkos daugiakriterės neuroanalizės metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 160 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama užstatytos aplinkos įtaka žmonių gyvenimo kokybei ir emocinei būsenai. Darbo tyrimų objektą sudaro užstatyta aplinka ir jame dalyvaujančios ir savo tikslus norinčios įgyvendinti suinteresuotos grupės. Disertacijos tikslas – sukurti užstatytos aplinkos daugiakriterės analizės rekomendacinį metodą (UADARM) ir sistemą (UADARS), leidžiančius suinteresuotoms grupėms (nekilnojamojo turto vystytojams, statybos bendrovėms, pastatus administruojančioms kompanijoms, savivaldybėms, projektuotojams, mokslo institucijoms ir t. t.) prisidėti kuriant ir valdant mus supančią aplinką. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: sukurti rekomendacinį metodą, identifikuoti rekomendacinės sistemos problemas ir įvertinti jų patikimumą. Remiantis parinktais metodais, pagrįsti duomenų analizės ir rekomendacinės sistemos naudingumas, duomenų analizės metodai ir rekomendacinė sistema ir atlikti empiriniai sukurtų sistemų patikrinimai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 4 priedai. Pirmajame skyriuje apžvelgiami ankstesni tyrimai, susiję su užstatytos aplinkos įtaka žmonių emocinei būsenai, analizuojami matavimo metodai ir sistemos, galinčios tinkamai įvertinti emocinį lygį. Išvadose įvertinami ankstesni tyrimai ir apibendrinama, kas atlikta naujo šioje disertacijoje. Antrajame skyriuje aprašyta sukurta užstatytos aplinkos daugiakriterės analizės bei rekomendacinė sistema (UADARS), leidžianti matuoti, analizuoti ir atvaizduoti žmonių nuotaikas ir patogumo lygį užstatytoje aplinkoje. Ši sistema praktiškai išbandyta Vilniaus šviestų festivalio metu 2019 ir 2020 metais. Trečiajame skyriuje detaliai pateikta sukurta sumanių, adaptyvių pastatų valdymo sistema (SAPVS). Pasitelkus projekto naudingumo laipsnio ir investicinės vertės nustatymo, teikiant rekomendacijas (INVAR) (angl. Degree of Project Utility and Investment Value Assessments along with Recommendation Provisions) metodą, atlikta daugiakriterė SAPVS sistemos alternatyvų analizė ir skaičiavimai bei nustatytos geriausios alternatyvos, palengvinančios sprendimų priėmimą suinteresuotoms asmenų grupėms, ir suformuluotos išva-dos. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai. Du iš jų – „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose. Publikuoti du pranešimai tarptautinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4335
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_Skirmanto_disertacija.pdf6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback