VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4336

Title: Mikroorganizmų poveikis iš celiuliozės pagamintų medžiagų fizikinėms ir mechaninėms savybėms ir bioskaidymui
Other Titles: Effect of microorganisms on the physical and mechanical properties and biodecay of cellulose-based materials
Authors: Vasiliauskienė, Dovilė
Issue Date: 5-Sep-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Vasiliauskienė, D. 2022. Mikroorganizmų poveikis iš celiuliozės pagamintų medžiagų fizikinėms ir mechaninėms savybėms ir bioskaidymui: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 142 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos lignoceliuliozinės kilmės kompozitinės plokštės, impregnuotos kanapių sėklų, linų sėmenų bei tungų medžio aliejais, bei tokių plokščių fizikinės ir mechaninės savybės. Mikroorganizmų bendrijos sudėtis lignoceliuliozinėse medžiagose ir poveikis šioms. Disertacijoje atliekamų tyrimų tikslas – sukurti ekologišką apsauginę dangą iš augalinių aliejų ant lignoceliuliozinės kilmės kompozitinių plokščių, kuri pasižymėtų atsparumu mechaniniam, vandens bei destruktyviam mikroorganizmų poveikiams, bei nustatyti mikroorganizmų bendrijų, skaidančių (ligno) celiuliozę, sudėtį. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė bei ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis disertacijos skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikiama informacija apie termoizoliacinių kompozitinių medžiagų sudėtį. Aprašomi dažniausiai aptinkami mikroorganizmai, kurie gali skaidyti lignoceliuliozines medžiagas. Apžvelgtas hidrofobinių dangų susidarymas iš kanapių sėklų, linų sėmenų, tungų medžio aliejų. Antrajame skyriuje aprašomos tyrime naudotos medžiagos ir jų savybės, metodai ir priemonės, bei apsauginės aliejinės (hidrofobinės) dangos suformavimo būdas. Pateiktos klasikinės ir molekulinės mikrobiologijos tyrimams naudotos medžiagos, įranga, mikroorganizmų identifikavimo ir jų produkuojamų fermentų aktyvumo nustatymo metodai. Trečiajame skyriuje aprašyta rastų ant kanapių spalių, ekologiškos termoizoliacinės medžiagos (perdirbtas popierius), lignoceliuliozinių plokščių mikroorganizmų bendrijų sudėtis. Pateikti nustatyti tiriamų medžiagų trumpa¬laikės vandens sugerties, storio išbrinkio, dimensijų stabilumo, atsparumo gniuždymui esant santykinei 10 % deformacijai, šiluminio laidumo parametrai, pateikta lignoceliuliozinių plokščių su apsaugine aliejine danga mikrostruktūra. Ištirtas mikroorganizmų poveikis celiuliozinės kilmės kompozitinių plokščių mechaninėms savybėms ir jų mikrostruktūra. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai: keturi – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science leidinių sąrašą, turintį citavimo indeksą, vienas – recenzuojamame mokslo žurnale. Disertacijos tema pristatyti 6 pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4336
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
D_Vasiliauskienes_disertacija.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback