VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4337

Title: Asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio nustatymas neardomuoju georadaro metodu kelių tiesybos darbų kokybės kontrolei gerinti
Other Titles: Determination of the asphalt layers’ compaction degree by non-destructive ground-penetrating radar method to improve the quality control of road construction works
Authors: Baltrušaitis, Andrius
Issue Date: 24-Oct-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Baltrušaitis, A. 2022. Asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio nustatymas neardomuoju georadaro metodu kelių tiesybos darbų kokybės kontrolei gerinti: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 132 p.
Abstract: Asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių optimalus sutankinimo laipsnis ir oro tuštymių kiekis yra vieni pagrindinių dangos ilgalaikiškumo rodiklių. Nepakankamai sutankinta danga yra mažiau atspari automobilių eismo apkrovoms ir žalingam aplinkos poveikiui. Šiuo metu asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo laipsnis kontroliuojamas taikant laikui imlius, konvencinius ardomuosius metodus, gręžiant kernus ir juos bandant laboratorijoje. Šis metodas yra brangus, jį taikant gadinama kelio danga, o asfalto dangos kokybė patikrinama tik pavieniuose taškuose. Būtina įvertinti ir taikyti inovatyvius neardomuosius metodus, leidžiančius kokybinius asfalto dangos rodiklius nustatyti neardant dangos, didesniame jos plote, efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis. Disertacijoje nagrinėjama georadaro taikymo asfalto dangos konstrukcijos sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti, atlikta pasaulinės praktikos apžvalga ir naudojimo Lietuvos automobilių keliuose galimybių analizė, atliekant eksperimentinį tyrimą. Disertacijos tikslas – pritaikyti neardomąjį GPR metodą asfalto sluoksnių sutankinimo laipsniui nustatyti siekiant gerinti kelių tiesybos darbų kokybės kontrolę ir patikrinti jo patikimumą, atliekant neardomuosius bei konvencinius tariamojo tankio tyrimus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros šaltinių ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba. Įvade suformuluota tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas ir darbo tikslas, jam pasiekti keliami uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir galimas pritaikymas bei pateikti ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje aprašyta asfalto sluoksnių sutankinimo laipsnio ir oro tuštymių fizikinė samprata, pateikti asfalto dangų kokybei taikomi reikalavimai, aprašytas GPR veikimo principas, šiuo metu taikomų GPR modelių analizė ir su disertacijos tema susijusių publikuotų mokslinių publikacijų apžvalga. Antrajame skyriuje aprašytas eksperimentinio tyrimo planas, metodika ir aprašyti tyrime taikyti bandymų ir matavimų metodai bei technologijos. Trečiajame skyriuje, remiantis tyrimo rezultatais, įvertintas asfalto dangos sluoksnių sutankinimo laipsnio nustatymo GPR metodu tikslumas ir patikimumas, lyginant su konvenciniais ardomaisiais metodais. Pasiūlyta metodika, regresiniai modeliai ir metodo taikymo rekomendacijos. Disertacijos tema publikuoti keturi straipsniai: du – recenzuojamame mokslo žurnale, turinčiame cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje, vienas – periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse konferencijose, dvi iš jų organizuotos kitose šalyse.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4337
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Baltrusaicio_disertacija.pdf3.96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback