VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4338

Title: Kelio dangos konstrukcijos nesurištųjų pagrindo sluoksnių tamprumo modulio ir atsparumo liekamosioms deformacijoms priklausomybės nuo užpildų fizinių ir mechaninių savybių tyrimas
Other Titles: The study of the effect of physical and mechanical properties of the aggregate on the road pavement structure unbound base layers‘ resilient modulus and permanent deformation
Authors: Filotenkovas, Vilius
Issue Date: 11-Nov-2022
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Filotenkovas, V. 2022. Kelio dangos konstrukcijos nesurištųjų pagrindo sluoksnių tamprumo modulio ir atsparumo liekamosioms deformacijoms priklausomybės nuo užpildų fizinių ir mechaninių savybių tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 164 p.
Abstract: Lietuvoje taikomi normatyviniai techniniai dokumentai nustato užpildų ir užpildų mišinių savybių kategorijas, siekiant medžiagas naudoti kelių ir gatvių dangos konstrukcijų skaldos pagrindo sluoksniuose. Lietuvoje kelio dangos konstrukcijos daugeliu atvejų projektuojamos taikant standartizuotas dangų konstrukcijų metodikas, sudarytas remiantis istoriniais empirinių stebėjimų duomenimis ir patirtimi. Nuo 2019 m. įteisinus mechanistinį empirinį dangų konstravimo metodą valstybinės reikšmės keliams, susidaro poreikis nustatyti skaldos pagrindo sluoksnių medžiagų tamprumo modulį, kuris yra pagrindinė skaičiuojamoji charakteristika. Užpildų mišinių mechaninės tamprumo savybės keičiasi priklausomai nuo užpildų geometrinių ir fizinių savybių, apkrovų pobūdžio bei lemia visos dangos konstrukcijos funkcionavimą. Disertacijoje nagrinėjamas užpildų mišinių, naudojamų kelio dangos konstrukcijos skaldos pagrindo sluoksniuose, užpildų dalelių formos bei atsparumo trupinimui savybių poveikis sluoksnio tamprumo moduliui ir liekamųjų deformacijų elgsenai, esant skirtingoms išorinėms apkrovoms. Užpildų mišinių tyrimo metodika pritaikyta ir bandymai laboratorijoje atlikti naudojant Lietuvoje iš karjerų išgaunamus ir rinkai tiekiamus gamtinių užpildų nesurištuosius mišinius. Tamprumo moduliui nustatyti taikomi du tyrimo metodai: 1) periodinės apkovos triašis bandymas, gniuždant pastovia šonine ir mažomis ašinėmis apkrovomis – SS LSL MRT; 2) daugiaetapis pakartotinis gniuždymas MS RLT. Liekamosioms deformacijoms nustatyti taikytas MS RLT metodas. Tamprumo moduliui ir liekamųjų deformacijų vertėms apskaičiuoti taikyti skaitiniai laiko tikrinimo ir variacijų kvadratų priartėjimo metodai. Tirti užpildų mišiniai apkrauti išorinėmis horizontalio-mis ir vertikaliomis apkrovomis, imituojant realius skaldos pagrindo sluoksnyje sukeltus įtempius. Disertacijos rezultatai pristato užpildų mišinių savybių įtakos tamprumo moduliui ir liekamųjų deformacijų elgsenai įvertinimo algoritmo sukūrimą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Pirmajame skyriuje aprašyti Lietuvoje ir užsienio šalyse taikomi skaldos pagrindo sluoksnio konstravimo metodai ir duomenų poreikis. Analizuojami užpildų mišinių tamprumo modulio nustatymo metodai. Antrajame skyriuje pateik-tas užpildų mišinių ir jų sudedamųjų dalių eksperimentinis tyrimas ir rezultatų analizė. Trečiasis skyrius skirtas užpildų mišinių savybių įtakos tamprumo moduliui ir liekamųjų deformacijų elgsenos vertinimui. Pritaikyti k–θ ir Erlingsson–Rahman modeliai užpildų mišinių tamprumo moduliui ir liekamosioms deformacijoms apskaičiuoti. Tirtų užpildų mišinių savybės suranguotos pagal koreliacinį ryšį su tamprumo moduliu ir liekamosiomis deformacijomis nuo stipriausios sąsajos iki silpniausios.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4338
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_Filotenkovo disertacija.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback