VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4341

Title: Cementinio rišiklio su pramonės atliekomis ir nanosilicio dioksidu, skirto vandeniui laidžiam betonui, modifikavimas ir tyrimai
Other Titles: Modification and research of a cement-based binder with industrial waste and nanosilicon dioxide for water-pervious concrete
Authors: Banevičienė, Vilma
Issue Date: 27-Jan-2023
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Banevičienė, V. 2022. Cementinio rišiklio su pramonės atliekomis ir nanosilicio dioksidu, skirto vandeniui laidžiam betonui, modifikavimas ir tyrimai: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 148 p.
Abstract: Disertacijoje tiriamas modifikuotas cementinis rišiklis su pramonės atliekomis (naftos krekinge naudotu aliumosilikatiniu katalizatoriumi, popieriaus gamybos metu susidarančiomis atliekomis kalcito pagrindu) ir nanosilicio dioksidu, skirtu vandeniui laidaus betono ilgaamžiškumui padidinti. Toks vandeniui laidus betonas galėtų būti panaudotas parkų, sporto aikštelių, baseinų terasų, paplūdimio krantinių, kelkraščių dangai kloti, taip pat blokeliams, naudojamiems tvariosioms žaliųjų fasadų konstrukcijoms, lieti ir kt. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai tarptautinėse bei respublikinėse konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Čia analizuojamos popieriaus gamybos atliekos (PA), naftos krekinge naudoto katalizatoriaus (NK) ir nanosilicio dioksido (NS) savybės, jų poveikis cemento medžiagų hidratacijai, struktūrai ir fizikinėms bei mechaninėms savybėms. Šiame skyriuje aprašomos vandeniui laidaus betono savybės ir akcentuojamos problemos jį eksploatuojant. Pateikiama iliustruota teorinė kompleksinio PA, NK ir NS priedų poveikio rišiklio savybėms hipotezė. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados ir patikslinti disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašomi taikyti tyrimų metodai ir įranga, tyrimams naudotų medžiagų charakteristikos, kuriamo cementinio rišiklio ir vandeniui laidaus betono mišinių sudėtys ir bandinių paruošimo technologijos. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados. Trečiajame skyriuje pateikiami ir analizuojami PA, NK ir NS poveikio cementinio rišiklio hidratacijos kinetikai, struktūrai, fizikinėms ir mechaninėms savybėms rezultatai, kai minėti priedai naudojami atskirai ir kompleksiškai. Analizuojamas modifikuoto cementinio rišiklio poveikis vandeniui laidaus betono fizikinėms ir mechaninėms savybėms, vandens laidumui, atsparumui šalčiui ir kt. Skyriaus pabaigoje pateikiamos skyriaus išvados. Po trečiojo skyriaus pateikiamos bendrosios išvados. Disertacijoje gauti rezultatai paskelbti 9-iuose moksliniuose straipsniuose ir pristatyti 12-oje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje (4-iose respublikinėse ir 8-iose tarptautinėse).
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4341
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
V_Banevicienes disertacija.pdf7.55 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback