VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4363

Title: Adaptyviųjų ir kompetencijomis grįstų žinių vertinimo sistemų duomenų struktūrų modeliai ir jų susiejimas
Other Titles: Adaptive and competency-based knowledge evaluation systems’ data structure models and their mapping
Authors: Margienė, Asta
Issue Date: 2-Jun-2023
Publisher: Vilnius Gedimino technikos universitetas
Citation: Margienė, A. 2023. Adaptyviųjų ir kompetencijomis grįstų žinių vertinimo sistemų duomenų struktūrų modeliai ir jų susiejimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilnius Gedimino technikos universitetas, 172 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos adaptyviųjų elektroninių vertinimo sistemų problemos. Tyrimų objektas – adaptyviojo žinių testavimo klausimų bankui realizuoti naudojamų duomenų transformacijos tarp skirtingų duomenų struktūrų bei kompetencijų tarp sistemos ir studento kompetencijų portfelių susiejimas. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti elektroninių testų klausimų bankų ir studentų gebėjimų portfelio integraciją tarp skirtingo tipo elektroninių vertinimo sistemų, naudojančių skirtingas duomenų struktūras lavinamoms kompetencijoms saugoti. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: 1) adaptyviajam elektroniniam testavimui realizuoti tinkamos duomenų struktūros, palaikančios reikiamus automatinius transformavimo modelius tarp skirtingų elektroninio vertinimo sistemų, nustatymas; 2) duomenų automatinio transformavimo modelių, tinkančių supaprastintam esamų duomenų integravimui į adaptyviajam elektroniniam mokymui( si) pritaikytas sistemas, sukūrimas. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir penki priedai. Įvadiniame skyriuje aprašyta tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai. Įvado pabaigoje pristatomi autoriaus disertacijos tema paskelbti pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame analizuojama elektroninio vertinimo sritis ir šiuolaikiniai adaptyviojo elektroninio vertinimo sprendimai. Antrajame skyriuje pateikiami galimi elektroninio vertinimo atvejai adaptyviosiose elektroninėse vertinimo sistemose. Aprašytas su studentais atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama nustatyti elektroninio testavimo kriterijų svarbą studentams. Trečiajame skyriuje nagrinėjamos adaptyviajam vertinimui tinkamos duomenų struktūros: hierarchinio kompetencijų medžio ir kontekstinio grafo. Ketvirtajame skyriuje aprašyti du metodai (kompetencijų transformavimo iš sąrašo į hierarchinį medį ir kompetencijų susiejimo), galintys praplėsti dabartinių elektroninių vertinimo sistemų galimybes. Disertacijos tema paskelbti straipsniai: trys – Clarivate Analytics Web of Science pagrindinio sąrašo leidiniuose, vienas – recenzuojamame mokslo leidinyje, vienas – mokslinių konferencijų darbų leidinyje. Tyrimų rezultatai pristatyti dviejose tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir Pietų Korėjoje.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4363
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
A_Margienes disertacija.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback