VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4364

Title: Pusiau aktyvaus valdomo virpesių slopintuvo-energijos rinktuvo sistemos kūrimas ir tyrimas
Other Titles: Research and creation of a semi-active damper-energy harvester system
Authors: Lenkutis, Tadas
Issue Date: 2-Jun-2023
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Lenkutis, T. 2023. Pusiau aktyvaus valdomo virpesių slopintuvo-energijos rinktuvo sistemos kūrimas ir tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 90 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama virpesių valdymo problema esant stochastiniams virpesiams. Pagrindinis tyrimo objektas – virpesių slopintuvas, kurio slopinimo valdymas grindžiamas magnetinio slopinimo ir energijos generavimo iš virpesių į elektros energiją. Disertacijos tikslas – sukurti virpesių slopintuvą su magnetinio slopinimo galimybe ir ištirti virpesių energijos generavimo bei virpesių valdymo galimybes. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: pasiūloma virpesių energijos generavimo į elektros energiją metodika tiesiniam slopintuvui ir nustatoma galimybė naudoti šį procesą virpesių slopinimui valdyti. Pirmasis uždavinys suformuluotas, nes, atlikus literatūros apžvalgą, nustatyta, jog virpesių energija nepanaudojama, nors jos kiekis yra svarbus šiuolaikinių sistemų maitinimui ir lengvai integruojamas į bendras prietaisų maitinimo sistemas. Antrasis siejasi su pirmuoju, nes virpesių slopinimo valdymas sunkiai įgyvendinamas ir reikalauja papildomos išorinės energijos, tad šie du procesai galėtų būti sujungti. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikiama virpesių slopintuvų konstrukcijų, virpesių valdymo principai ir techninis realizavimas bei virpesių energijos generatorių apžvalga. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas viso automobilio dinaminis modelis, kuriame yra virpesių slopintuvas. Skyriuje taip pat pateikti magnetinio lauko simuliacijos modelis, kurio rezultatai leido suformuoti mechatroninio įrenginio modelio struktūrą ir pagaminti įrenginį. Trečiajame skyriuje aprašyti virpesių slopintuvo eksperimentiniai tyrimai. Nurodoma naudojama įranga, eksperimentų metodika ir pateikti rezultatai, kurie leidžia įvertinti tiriamosios problemos sprendimo galimybes. Disertacijos tema yra atspausdinti šeši moksliniai straipsniai, trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analysis Web of Science duomenų bazę su citavimo rodikliu sąrašą; trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į kitas tarptautines duomenų bazes. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dviejose konferencijose užsienyje.
Description: Daktaro disertacija
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/4364
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
T_Lenkucio_disertacija.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback