VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3521

Title: Daugiakriterė sprendimų paramos ir rekomendacijų sistema sveikam ir saugiam būstui užstatytoje aplinkoje vertinti
Other Titles: Multiple Criteria Decision Support And Recommender System for the Assessment of Healthy And Safe Homes in the Built Environment
Authors: Ubartė, Ieva
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Ubartė, I. 2017. Daugiakriterė sprendimų paramos ir rekomendacijų sistema sveikam ir saugiam būstui užstatytoje aplinkoje vertinti: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 154 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos sveiko ir saugaus būsto problemos. Tyrimų objektas – sveikas ir saugus būstas, kurį veikia makro, mezo ir mikro aplinkos veiksniai. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti sveiko ir saugaus būsto vertinimo metodologiją, atsižvelgiant į darnios plėtros principus, ir sukurti sveiko ir saugaus būsto daugiakriterio vertinimo sprendimų paramos ir rekomendacijų sistemą, kuri nustatytų būsto sveikumo klasę, atsižvelgiant į kylančias grėsmes, ir teiktų rekomendacijas vartotojui, kaip mažinti šių pavojų riziką. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamas autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas. Pirmajame skyriuje apžvelgiama darnios užstatytos aplinkos 1998–2015 metų literatūros analizė, būsto poveikio sveikatai ir saugumui apžvalga, sveiko ir saugaus būsto samprata Lietuvoje ir užsienyje, sveiko ir saugaus būsto vertinimo analizė makro, mezo ir mikro lygmenyse. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame disertacijos skyriuje pateikiamos sudarytos sveiko ir saugaus būsto vertinimo makro (miesto), mezo (seniūnijos) ir mikro (būsto) lygmenyse rodiklių sistemos bei daugiakriterių metodų parinkimas makro, mezo ir mikro aplinkai analizuoti. Trečiajame skyriuje sudarytas sveiko ir saugaus būsto koncepcinis vertinimo atsižvelgiant į darnią užstatytos aplinkos plėtrą. Atliktas Vilniaus miesto vertinimas Europos miestų kontekste taikant COPRAS ir INVAR metodus (makro lygmuo), Vilniaus miesto seniūnijų vertinimas taikant COPRAS, SAW, TOPSIS, EDAS metodus (mezo lygmuo). Pateikiama sukurta sveiko ir saugaus būsto daugiakriterė vertinimo sprendimų paramos ir rekomendacijų sistema (mikro lygmuo). Svarbiausi tyrimų rezultatai paskelbti aštuoniose mokslinėse publikacijose ir aptarti keturiose mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3521
ISBN: 978-609-476-069-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
G priedas.pdfG priedas197.53 kBAdobe PDFView/Open
F priedas.pdfF priedas301.85 kBAdobe PDFView/Open
E priedas.pdfE priedas208.83 kBAdobe PDFView/Open
D priedas.pdfD priedas116.88 kBAdobe PDFView/Open
C priedas.pdfC priedas376.83 kBAdobe PDFView/Open
B priedas.pdfB priedas81.26 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdfA priedas153.63 kBAdobe PDFView/Open
DISERTACIJA_Ieva Ubarte_10 06 -2.pdfDisertacija4.18 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback