VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3532

Title: Insultą patyrusio žmogaus viršutinės galūnės dinaminio modelio tyrimas ir taikymas
Other Titles: The research and application of the stroke affected human upper extremity dynamical model
Authors: Linkel, Artūras
Issue Date: 2018
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Linkel, A. 2018. Insultą patyrusio žmogaus viršutinės galūnės dinaminio modelio tyrimas ir taikymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 118 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos žmonių reabilitacijos metu kylančios problemos, taikant klinikinius funkcinių judesių vertinimo metodus, kuriuose galima subjektyvioji dedamoji. Sukurti algoritmai, skirti viršutinės galūnės judesių kokybei nu-statyti reabilitacijos metu. Tyrimų objektas yra žmogaus viršutinė galūnė (VG), kurios judesio motorika yra sutrikusi dėl insulto pažeidimų. Atlikta VG judesių kintamumo ir VG judesių kokybės kiekybinio įvertinimo analizė. Atliktų VG judesių kiekybinis vertinimas svarbus optimaliai reabilitacijos programai parinkti, reabilitacijos eigai sekti ir judesių kokybei nustatyti. Pagrindiniai disertacijos uždaviniai yra šie: nustatyti žmogaus viršutinės galūnės judesių kokybės vertinimo kiekybinius rodiklius, sukurti metodiką, skirtą insultą patyrusių žmonių su labai sutrikusia viršutinės galūnės funkcija, judesiams tirti, sukurti universalius žmogaus viršutinės galūnės kinematinį ir dinaminį skaitinius modelius, ištirti VG motorikos kintamumo įtaką judesių kokybei vertinti. Insultą patyrę žmonės atliko klinikinių VG motorinių funkcinių testų judesius, o kinematiniai parametrai išmatuoti kamerų sistema arba inerciniais jutikliais. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų praktinė reikšmė, formuluojami uždaviniai, darbo tikslas, ginamieji teiginiai. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pagrįsta temos svarba, vir-šutinės galūnės reabilitacijai taikomi klinikiniai metodai, pateikti skaitiniams tyrimams naudojami judesių matavimo įrankiai, esami modeliai ir jų trūkumai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašyti sveikųjų tiriamųjų ir žmonių, patyrusių insultą judesių tyrimai. Sudaryti trys žmogaus rankos modeliai, naudojami skaitinių tyrimų metu gautiems duomenims apdoroti. Trečiajame skyriuje pateikti rezultatai. Nustatyta, kad insultą patyrusių žmonių viršutinės galūnės judesių kokybė gali būti vertinama skaičiuojant me-chaninį darbą ir galią judesio metu. Insultą patyrę žmonės reabilitacijos metu pagerino VG judesių kokybę nuo 2 iki 50 kartų. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: keturi – duomenų bazės Clarivate Analytics Web of Science leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, vienas – konferencijų pranešimų rinkinyje. Disertacijos tema perskaityta 10 pranešimų Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3532
ISBN: 978-609-476-095-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
F_priedas.pdfF priedas94.24 kBAdobe PDFView/Open
E_priedas.pdfE priedas232.08 kBAdobe PDFView/Open
D_priedas.pdfD priedas184.21 kBAdobe PDFView/Open
C_priedas.pdfC priedas117.46 kBAdobe PDFView/Open
B_priedas.pdfB priedas148.49 kBAdobe PDFView/Open
A_priedas.pdfA priedas133.94 kBAdobe PDFView/Open
DISERTACIJA_A5_AL_v57.pdfDisertacija2.04 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback